Scheepswerf Brouwer Zaandam

Scheepswerf Brouwer

Foto: Arjan ten Pierick

Tip van Czaar Peterhuisje

Review:

Scheepswerf Brouwer dankt haar bestaan aan twee scheepswerven die samengingen. Een daarvan was een oude scheepswerf aan de Hogedijk. De andere was een schuitenbouwer die een werf had achter Rustenburg nummer 105: op de plek waar nu de Rabobanktoren (Zaantoren) staat en Inverdan wordt gebouwd.  De sluis waar de vaart achter het Rustenburg op uit kwam, was smal; de schuiten konden er maar net doorheen, ze mochten geen centimeter breder worden. Omdat de werf hier geen toekomst meer had, is hij verplaatst naar de Achtersluispolder.