Kerkbuurt Assendelft

Kerkbuurt Assendelft

Tip van Leonard Frederiks (beeldend kunstenaar)

Review:

De Kerkbuurt van Assendelft is rond 1500 ontstaan rondom de Nederlands Hervormde Kerk. Het is het oudste stukje van Assendelft. Op de plek van de kerk heeft twee keer eerder een ander kerkgebouw gestaan. De eerste kerk was wel twee keer zo groot als de huidige. We weten dat de zee ooit helemaal tot hier kwam. Toen de zee zich terugtrok ontstonden er zandruggen. Daarop gingen mensen wonen. Ze schoven steeds op naar hogere delen. Archeologen hebben ontdekt dat er een kilometer verderop, evenwijdig aan het huidige Assendelft, eerder in de geschiedenis ook mensen woonden. Dat bleek uit bodemonderzoek, waarbij resten van fundamenten werden gevonden. Weer een stuk verderop, is een nog oudere vestigingplaats gevonden. In de bodem rond de kerk, waar ik woon, vind ik regelmatig interessante dingen. Ooit stuitte ik op een bord waar de vissengraat en houtskooltjes nog op lagen. Daarnaast lag het skelet van een wild zwijn. Wellicht moesten de bewoners vluchten tijdens het eten.