Nauerna

Nuaerna

Tip van Frans Wytema

Review:

Een van de meest gave buurtschappen van de Zaanstreek is Nauerna. In 1630 werd de polder Schermer ontwaterd. De Twisch werd uitgediept en rechtgemaakt: zo ontstond de Nauernasche Vaart. In de 17e eeuw werd de dijk verhoogd en kwamen er een spui- schutsluis.
Vlakbij de schutsluis en oliemolen de Pauw ontstond een buurtschap. Naast de sluis was een herberg, want zoals overal in de Zaanstreek was het belangrijk voor een schipper dat hij bij een sluis een neut kon drinken. Langs de Nauernasche Vaart stonden drie molens. Daar resteert alleen nog een schuur van, die in slechte staat is. De stichting Zaanse Pakhuizen wil de schuur restaureren, en wellicht ook een deel van de molen de Pauw herbouwen. Je zou er dan een woonmolen van kunnen maken, die ook elektriciteit kan gaan opwekken.
Dit buurtschap is zo leuk en bijzonder dat je er een beschermd dorpsgezicht van zou kunnen maken. Het is al onderdeel van een erfgoedroute vanwege de dijk, de 17e-eeuwse sluizen en verschillende 17e-eeuwse gebouwen.