Zuiderpolder Assendelft Zuid

Zuiderpolder Assendelft Zuid

De Zuiderpolder is getipt voor Kijk Zaans door Wilco Mooij (Vijfhoekpark)

In Assendelft Zuid vind je een mooi Noord-Hollands landschap met een grote en een kleine braak. Dit zijn de overblijfselen van oude dijkdoorbraken waardoor het landschap veranderde. Eén braak is opgeknapt, de andere is dicht gegroeid. Ik vind het belangrijk dat dergelijke landschappen bewaard blijven. Dit hoort bij de historie. Vroegen kon je op zo’n braak wel tien minuten schaatsen, nu loop je er bijna overheen omdat het dichtgegroeid is. Het is een hartstikke mooi gebied waar veel vogels op af komen. In dit gebied gaan ze ook paden aanleggen, net zoals in het Guisveld. Dit is mooie nieuwe natuur in ontwikkeling.